Work

Virtuos körsvit om Ekelöf

Work: 
From Things to Sounds (2007)
Participants: 
Radiokören, dirigent Anders Eby
Publication: 
Svenska Dagbladet
Journalist: 
Carl-Gunnar Åhlén
Published: 
1 Oct 2007

Vilken riktning har ett ackord med skalans samtliga tolv –toner? Svaret är ingen; det är sig selv nok.

Nästa fråga: hur förhåller sig ett sådant tolvtonskluster till Gunnar Ekelöfs poesi, om svaret söks i boken Utflykter, där den för 100 år sedan födde skalden förklarar att det är spänningen mellan orden, inte orden själva, som ger poesin.