Work

Modernt med ändå tidlöst/ Matti Edén lyssnar på Tokfursten - en tacksam opera för stereon.

Work: 
CD King of Fools - Tokfursten (1999)
Publication: 
Kvällsposten
Journalist: 
Matti Edén
Published: 
13 Jan 2000

"...Typiskt för Tokfursten var också att den lyckades berätta denna kontroversiella nutidshistoria utan att förlora operagenrens krav på tidlöshet."..."Tokfurstens inre världar får en stark gestaltning.

En mästerlig opera

Work: 
CD King of Fools - Tokfursten (1999)
Publication: 
Östgöta-Correspondenten
Journalist: 
Hans Wennering
Published: 
19 Nov 1999

"...Operan är tveklöst ett mästerverk och lämnar ingen oberörd. Musik och handling berikar uttycken och sällan har jag lyssnat till ny musik som så perfekt behärskar plötsliga skiftningar och inte låter linjerna upplösas. De stora tonsprången i sångstämmorna behärskas till fulländning av sångarna.

Tokfursten en modern operapärla

Work: 
CD King of Fools - Tokfursten (1999)
Publication: 
Uppsala Nya Tidning
Journalist: 
Ulf Gustavsson
Published: 
18 Jan 2000

..."Till denna berättelse har Carl Unander-Scharin skrivit en märkligt lyskraftig musik som lägger sig nära orden, rösterna, den talspråksmässiga dialogen och som samtidigt lyckas förmedla något av isolationen och livsförnekelsen i den unge psykotiske patientens tillvaro.

Tokfursten i suggestiv inspelning

Work: 
CD King of Fools - Tokfursten (1999)
Publication: 
Norrköpings Tidningar
Journalist: 
Reidar Sunnerstam
Published: 
26 Jan 2000

"Det är ingen opera man avnjuter men ett musikdramatiskt verk, som drabbar den som någon gång engagerat sig för medmänniskor i psykisk nöd." ... "Operan Tokfursten är ett angeläget debattinlägg om vården av de psykiskt sjuka. Samtidigt är det ett märkligt musikdramatiskt verk fyllt av empati och rörande vackra stämningsbilder".

Psykologisk operaspänning

Work: 
CD King of Fools - Tokfursten (1999)
Publication: 
Svenska Dagbladet
Journalist: 
Hans-Gunnar Peterson
Published: 
13 Apr 2000

"Det har blivit ett musikdramatiskt stycke på en gång svart och färggrant. Det utspelar sig på klinik: ingenting annat än en mardrömsvärld för dem som befinner sig där och för dem som betraktar spelet. Mats Persson, baryton står i medelpunkten som tokfursten och tycks ha utarbetat rollen så engagerat att den i sig inrymmer en hel dramtatisk värld." ...

Livskraftig musikdramatik

Work: 
CD King of Fools - Tokfursten (1999)
Publication: 
Arbetet Ny Tid
Journalist: 
Lennart Bromander
Published: 
3 Dec 1999

"Carl Unander-Scharin har en bakgrund, som få operatonsättare har, han är utbildad operasångare.

För Vadstena-akademien sommaren

Work: 
CD King of Fools - Tokfursten (1999)
Publication: 
Dagens Industri
Journalist: 
Henrik Kyhle
Published: 
14 Dec 1999

"För Vadstena-akademien sommaren 1996 gjorde Carl Unander-Scharin, från början sångare, denna operaadaptering av Elgard Jonssons självbiografi om sin väg ut ur schizofrenin. En i alla avseenden sensationell debut -  det var Unander-Scharins första fullformatsopera. Djupt gripande, förbluffande formsäkert, nu i en helt igenom högkvalitativ skivdokumentation.

"Till Tokfurstens omedelbara förtjänster

Work: 
CD King of Fools - Tokfursten (1999)
Publication: 
Musikdramatik
Journalist: 
Torbjörn Eriksson
Published: 
14 Dec 1999

"Till Tokfurstens omedelbara förtjänster hör att den - utan att ge avkall på allvaret - är underhållande. Ja, tom komisk på sina ställen, som i beskrivningen av sinnessjukhusets olika existenser." ...

"Denna Carl Unander-Scharins opera,

Work: 
CD King of Fools - Tokfursten (1999)
Publication: 
Sydsvenska Dagbladet
Journalist: 
Carlhåkan Larsén
Published: 
12 Aug 1999

"Denna Carl Unander-Scharins opera, baserad på Elgard Jonsons roman och uruppförd av Vadstena-Akademien (med stöd av Rikskonserter) 1996, har nu utgivits på cd och utgör en exklusivitet med bestående värde i senhöstens skivflod.

"Vadstenaakademins succéopera "Tokfursten"

Work: 
CD King of Fools - Tokfursten (1999)
Publication: 
Borås Tidning
Journalist: 
Rolf Haglund
Published: 
22 Dec 1999

"Vadstenaakademins succéopera "Tokfursten" om en tonårings "sju år på dårhus" har nu blivit dubbel-CD. Obönhörligt piskar musiken fram stämningar av oro, förvirring, hallucinationer, mot personalens svala rutin och enstaka vilopunkter, allt i fin, ung tolkning."

"Nu finns hela operan på CD.

Work: 
CD King of Fools - Tokfursten (1999)
Publication: 
Falu-Kuriren
Journalist: 
Seth Karlsson
Published: 
29 Jan 2000

"Nu finns hela operan på CD. Det är ingen produkt för underhållning. Men då lyssnaren kan följa alla repliker i en väldesignad textbok, som även tillhandahåller ett rikt bildmaterial, bör inspelningen ge anledning till intressanta samtal vänner emellan. Det var en gripande upplevelse att som åskådare uppleva operan i Vadstena.