[Unander-Scharin] - [KingOfFools_I_16]

Napoleon´s aria: Psykotiska tillstånd/ Psychotic instance. Clara Bystrand : Soprano