[Unander-Scharin/ Einhorn] - [Ouvertyr ur Medmänniskor]

The overture from Medmänniskor/ Mankind. The Swedish Radio Choir and Drottningholms Baroque ensemble, cond: Peter Dijkstra