1. Jag såg ett par hårda ögon

Swedish Radio Choir, cond: Anders Eby.