Scen 10: Vad du är blek och mager!

Endast för instudering