Olivias aria: Jag är ett lik i gravens mörker

 Endast för instudering
OBS: tenuton hörs ej - men ska framföras nogsamt!