Scen: Ur källarvalvens mörka, kalla djup

Endast för instudering 

Scen 7: Min käraste dotter!

Endast för instudering 

Scen 6: Vad är ni ni mäktiga begär?

Endast för instudering
 

Rheinfels aria: Höga dårskap, starka trollgudinna

 Endast för instudering

Olivias aria: Jag är ett lik i gravens mörker

 Endast för instudering
OBS: tenuton hörs ej - men ska framföras nogsamt!