Audio

[Unander-Scharin] - [KingOfFools_I_10]

Anton, the railman. Thomas Svensson.

[Unander-Scharin] - [KingOfFools_I_11]

At the Black General´s - again.

[Unander-Scharin] - [KingOfFools_I_12]

Hibernal Chorus. Ensemble.

[Unander-Scharin] - [KingOfFools_I_13]

Aria of the despised.

[Unander-Scharin] - [KingOfFools_I_14]

Money.

[Unander-Scharin] - [KingOfFools_I_15]

Håniolmöte.

[Unander-Scharin] - [KingOfFools_I_16]

Napoleon´s aria: Psykotiska tillstånd/ Psychotic instance. Clara Bystrand : Soprano

[Unander-Scharin] - [KingOfFools_I_17]

Working therapy.

[Unander-Scharin] - [KingOfFools_I_18]

Act I Finale: God´s entry. John-Erik Eleby - ensemble.

[Unander-Scharin] - [KingOfFools_I_19]

Ending - Harsprångsfrukost II

Syndicate content