Audio

23. ByrgA3Sc15(Clemens)

24. ByrgA3Sc16

25. ByrgA3Sc17

26. ByrgA3Sc18(konkl)

27. ByrgA3Sc19

28. ByrgEpilog

Backtrack_Odjur_KörOrgel_100918.mp3 alias

Endast för instudering, får ej spridas.

Odjuret kör mix 2 cd

Backtrack, inspelat 2010-09-27. Musik Carl Unander-Scharin, Mix Anders Hörling. FÅR EJ DISTRIBUERAS, endast för instudering etc.

[Unander-Scharin/ Einhorn] - [Ouvertyr ur Medmänniskor]

The overture from Medmänniskor/ Mankind. The Swedish Radio Choir and Drottningholms Baroque ensemble, cond: Peter Dijkstra

[Unander-Scharin/ Einhorn] - Som ringar på vattnet

Som ringar på vattnet - fugue

Syndicate content