Audio by album somnkliniken

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc1a_InteVaknaAn]

 Sömnkliniken/ The Sleeping Clinic. Akt I, Scene 2. 

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc1b_InteVaknaAn]

 Sömnkliniken/ The Sleeping Clinic, Act I, scene 1, part b. 
Ann-Christin Larsson, Karl Rombo

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc2_JaktensAria]

 Akt I, Scene 2: Jims aria: Jaktens Aria. 
Karl Rombo, tenor

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc3_FlyktensAria]

 Isabellas aria: "Flyktens Aria"
Ann-Christin Larsson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc4_HosGunnar]

 Isabella: Ann-Christin Larsson
Gunnar: Mats Persson

[Unander-Scharin/Ahndoril ] - [Somnkl_AI_Sc5_HosJim]

 Isabella: AnnChristine Larsson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc6_Drom1]

 Isabella: AnnChristine Larsson
Jim: Karl Rombo

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc7_Busseto]

 Isabella: AnnChristine Larsson
Gunnar: Mats Persson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc8a_DenSvenskaArianDel1]

 Isabella: AnnChristin Larsson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc8b_DenSvenskaArianDel2]

 Isabella: AnnChristine Larsson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc9a_Is&GuSovrum]

 Isabella: AnnChristine Larsson
Gunnar: Mats Persson

[Unander-Scharin/Anhdoril] - [Somnkl_AI_Sc9b_Is&GuSovrum2]

 Isabella: AnnChristine Larsson
Gunnar: Mats Persson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc10_HosDrGrind]

 Doktor Grind: Peter Loguin
 

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc11_FöreFesten]

 Isabella: AnnChristin Larsson
Gunnar: Mats Persson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AI_Sc12_Festen]

 Isabella: AnnChristine Larsson
Gunnar: Mats Persson
Otto: Linus Flogell
Patricia: Susanna Sundberg
Liselott: Erika Andersson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AII_Sc1_DenFörstaSömnklDuetten]

 Doktor Grind: Peter Loguin
Isabella: AnnChristine Larsson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [Somnkl_AII_Sc2+3_Korridoren+DenAndraSömnkliniksduetten]

Isabella: AnnChristin Larsson
Jesper: Linus Flogell
Lotta: Susanna Sundberg
Maria-Lucia: Erika Anderssion

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [18_Somnkl_AII_Sc5_DenAndraSKlDue]

 Isabella: AnnChristin Larsson
Doktor Grind: Peter Loguin

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [20_Somnkl_AktII_Scen7+8]

 Jesper: Linus Flogell
Lotta: Susanna Sundberg
Isabella: AnnChristine Larsson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [21_Somnkl_AktII_Scen9_Lä]

 Jim: Karl Rombo
Doktor Grind: Peter Loguin

[Unander-Scharin] - [22_Somnkl_AktII_Scen10]

Isabella: AnnChristine Larsson 

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [23_Somnkl_AktII_Scen11_L]

 Isabella: AnnChristine Larsson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [24_Somnkl_AktII_Scen12]

 Isabella: AnnChristine Larsson
Gunnar: Mats Persson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [25_Somkl_AktII_Scen13_DenAndraFortroendeDuetten]

 Isabella: AnnChristine Larsson
Lotta: Susanna Sundberg

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [26_Somnkl_AII_Sc14_Grind/Jim/Gunnar]

 isabella: AnnChristine Larsson
Doktor Grind: Peter Loguin
Jim: Karl Rombo
Gunnar: Mats Persson

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [27_Somkl_AktII_Sc15+16_Drom4+FinalA]

 Full Ensemble

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [28_Somkl_AktII_Sc16_FinalB]

Full Ensemble 

[Unander-Scharin/Ahndoril] - [29_Somnkl_AktII_Sc16_FinalC]

 Full ensemble